Fysisk Vaskulær Terapi - uddybende info

Effekten af terapien handler om mikrocirkulation

 
iStock-155351346.jpg
 

BEMER er et behandlingsudstyr, der stimulerer blodcirkulationen. Blodcirkulationens opgave er på den ene side at tilføre cellerne ilt, vitaminer og næringsstoffer, og på den anden side at borttransportere cellernes affaldsprodukter.

Netværket af de allermindste årer kaldes mikrocirkulationen.
Mikrocirkulation udgør 74 % af vores samlede blodkredsløb.
Blodet pumpes fra hjertet ud i de store årer og herfra videre ud i mindre årer. Mikrocirkulationen har sit eget pumpe- og fordelingssystem, vasomotion, der sikrer, at blodet kommer ud til de celler, hvor behovet for ilt og næringsstoffer er størst.
Mikrocirkulation er dermed af afgørende betydning for vores helbred og præstationsevne.

Vi ved fra forskningen, at vasomotionen i mikrocirkulationen nedsættes ved bl.a. alder, stillesiddende arbejde/livstil, slid og overbelastning, stress og som følgevirkning i forbindelse med en lang række sygdomme. Konsekvensen af dette er, at blodtilførslen til cellerne mindskes, og cellerne ikke får tilført den ilt og de næringsstoffer, de har behov for. Samtidig hæmmes borttransporten af affaldsstoffer, så de ophobes i vævet. Dette fører til nedsat cellefunktion, smertefulde tilstande i især muskel- og senevæv, og med tiden udvikles inflammatoriske tilstande i vævet.
En undersøgelse fra Tyskland viser, at ca. 80 % af de symptomer og/eller problemstillinger mennesker opsøger egen læge med, enten er forårsaget af en tiltagende dårlig mikrocirkulation eller ledsaget af en tiltagende dårlig mikrocirkulation.

Ved at øge mikrocirkulation forøges flowet — både i arterierne (de blodårer, der leder blodet fra hjertet ud i kroppen), hvilket medfører øget tilførsel af ilt og næringsstoffer til cellerne — og i venerne (de blodårer, der returnerer blodet tilbage til hjertet), hvilket øger borttransport af stofskiftets affaldsprodukter, bl.a. mælkesyre.
Effekten af dette er en forbedring af cellernes funktion med en øget energiproduktion (ATP), en øget restitution og regeneration og et forbedret immunforsvar, idet det øgede venøse flow giver de hvide blodlegemers funktion optimale vilkår.
BEMER kan bruges af både børn og voksne i alle aldre.

 
IMG_1810.JPG
 

Behandling med fysisk vaskulær terapi

Behandlingen bruges til
• forebyggelse
• behandling
• supplement til anden behandling
• præstationsfremmende
• afstressende

Behandlingen foregår ved, at man ligger på underlaget i 8 minutter 2 gange om dagen. Effekten holder i 12-18 timer afhængig af den enkeltes konstitution/træningstilstand.
Med to daglige sessioner à 8 minutter er man altså sikret en god mikrocirkulation hele døgnet. Ideelt set er det derfor bedst at kunne tilpasse sin terapi morgen og aften for optimal mikrocirkulation og udbytte.
Derudover kan man lokalbehandle med specielle applikationsmoduler, fx til særlige smertefulde områder i kroppen.


Et helt unikt signal - Et målrettet, bio-rytmisk defineret signal
Det er det eneste behandlingsapparatur, der på denne måde kan aktivere og normalisere en forstyrret eller nedsat mikrocirkulation.
Terapien blev i december 2014 certificeret og godkendt af EU som det eneste medicinteknisk apparatur (93/42 EEG) rettet mod vaskulær terapi.
Selve signalet er udviklet på baggrund af forskningens seneste resultater inden for mikrocirkulationens regulerende processer. Det består af en unik kombination af Herz-signaler, der i en bestemt rytme og med en bestemt frekvens overføres til kroppen via et elektro-magnetisk felt.
Signalet genereres og udsendes konsollen. Transformatoren omdanner 220 volts vekselstrøm til 12 volts jævnstrøm. Signalet stimulerer de allermindste blodkar og styrker dermed karrenes egen pumpefunktion. Jo bedre pumpefunktionen er, jo bedre bliver blodforsyningen helt ud til cellerne.

Den enkelte celles stofskifte forbedres, og derigennem forbedres cellens funktion. Dette understøttes af, at det forbedrede tilbageflow gennem de små vener giver en øget bortskaffelse af mælkesyre og andre affaldsstoffer og toxiner fra cellerne, så de ikke hæmmes af ophobning af affaldsstoffer.
Det øgede flow forbedrer også forholdene (klæbeadfærd langs karvæggen) for de hvide blodlegemer (leukocytter), hvorved disse cellers funktion optimeres. På den måde styrkes immunforsvaret.
Disse fysiologiske ændringer er de vigtigste, når kroppen skal hele og styrke sig selv. Cellerne bliver sundere. Væv og organer fungerer bedre, og kroppen bliver i stand til at hele sig selv. Det styrkede immunsystem bliver bedre i stand til at genkende, destruere eller bortskaffe celler, der ikke fungerer ordentligt.

På Institut for Microcirkulation i Berlin er nedenstående virkninger påvist ved behandling med fysisk vaskulær terapi:
• 27 % forbedret vasomotion
• 29 % forbedret blodcirkulation, idet flere kapillærer genåbnes for blodgennemstrømning
• 29 % forbedret ilttilførsel
• 31 % forbedret venøst tilbageflow

Tallene er for max. angivelse efter 30 dages behandling.

Ønsker du endnu mere information, kan du med stor fordel se et uddybende indslag, der på engelsk gennemgår teknologien i relation til kroppens funktioner. Indslaget varer knap 36 minutter.